Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Dolní Morava

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Dolní Morava a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území obce Dolní Morava spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p.

Správním územím obce protéká řeka Morava (č. hydrologického pořadí 4-10-01-0010-0-00, plocha povodí 43,0 km2). Pramení pod vrcholem Králického Sněžníku na území obce Dolní Morava v katastrálním území Velká Morava, v nadmořské výšce 1 380 m v upravené studánce. Hluboké údolí odděluje východní a západní hřbet pohoří Králického Sněžníku. V jižním úbočí Králického Sněžníku vytváří strmý žleb, kde přijímá několik potoků. Má zde charakter rychle mohutnícího horského potoka, níže pak říčky s rychlou čistou vodou. Na území Pardubického kraje má však jen 18 km svého pramenného toku (plocha povodí je 43 km2) a kraj opouští u Horní Hedče. Roční průměrný průtok zde má nad soutokem se Zlatým potokem hodnotu 0,98 m3/s.

Dále správním územím protéká několik přítoků Moravy. Jedná se zejména o levostranné přítoky: Mlýnský potok, Kamenitý potok a Poniklec (č. hydrologického pořadí 4-10-01-0010-0-00) a pravostranný přítok Hluboký potok (č. hydrologického pořadí 4-10-01-0010-0-00). Dále se na území nachází větší počet přítoků výše uvedených toků.

Tyto drobné toky až na výjimky (Mlýnský potok) nedosahují větší délky než 2 km. Nebezpečí hrozí pouze při jarním tání, kdy se tyto drobné toky rozvodní a odvádí vodu do Moravy. Nicméně z důvodu malé délky toků a malých dílčích povodí se neočekávají výraznější komplikace.

Vodní toky na území obce Dolní Morava

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Dolní Morava

Přehled vodních děl na území obce Dolní Morava naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Dolní Morava se nacházejí tři vodní díla  – rybník o ploše 0,22 ha a několik malých rybníčků.