Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Dolní Morava 35, 561 69 Dolní Morava
Tel.: 465 634 122 (obecní úřad), 774 793 541 (starosta)
E-mail: starosta@obecdolnimorava.cz
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
Tel.: 465 670 801
E-mail: kraliky@kraliky.eu

Odbor životního prostředí
K. Čapka 316, 561 69 Králíky
Vedoucí odboru - Ing. Josef Orlita

Tel.: 465 670 881
E-mail:
 j.orlita@kraliky.eu


Vodní hospodářství
Bc. Galina Slavíková
Tel.: 465 670 884
E-mail: g.slavikova@kraliky.eu
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 111
E-mail: posta@pardubickykraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Komenského náměstí 120, 532 11 Pardubice
Vedoucí odboru - Ing. Martin Vlasák
Tel.: 466 026 350
E-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz

Oddělení vodního hospodářství 
Vedoucí oddělení - Ing. Blanka Škařupová
Tel.: 
466 026 425
E-mail:
 blanka.skarupova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra