Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Dolní Morava a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk
Vedoucí provozu Šumperk - Zdeněk Večerka
Tel.: 583 301 292, e-mail: provozsumperk@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Dolní Morava, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Název vodního toku IDVT ČHP
Morava 10100003 4-10-01-0010-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toků:
ST - oblast povodí Moravy
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vedoucí ST - Bc. Karel Vašek
Tel.: 956 957 201, mob.: 724 523 980, e-mail: karel.vasek@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Dolní Morava:
Rajon 703 - Ing. Olga Vašíčková
Tel.: 956 957 403, mob.: 725 627 458, e-mail: olga.vasickova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Dolní Morava, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP 
Mlýnský potok 10189100 4-10-01-0010-0-00
Bezejmenný tok 10201389 4-10-01-0010-0-00
Kamenitý potok 10191513 4-10-01-0010-0-00
Hluboký potok 10191961 4-10-01-0010-0-00
LP Moravy č. 43 10197402 4-10-01-0010-0-00
LP Moravy č. 48 10206475 4-10-01-0010-0-00
Poniklec 10200561 4-10-01-0010-0-00
PP Moravy č. 32 10194439 4-10-01-0010-0-00
Bezejmenný tok 10201177 4-10-01-0010-0-00
Kopřivák 10188985 4-10-01-0010-0-00