Hladinoměry - Klatovy

Annín (Otava) - NEFUNKČNÍ

Ultrazvukové čidlo je umístěno na výjezdu z místní části Annín, na mostě přes řeku Otavu u křižovatky se silnicí II/145. Profil kat. C monitoruje hlídková služba obce Dlouhá Ves, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Provozovatelem je obec Dlouhá Ves.

 

Čachrov - Jesení (Ostružná)

Hlásný profil kat. C se nachází v městysi Čachrov v ř. km 0,75 vodního toku IDVT 10243158. Profil je vybaven automatickým přenosem dat. Provozovatelem hladinoměru je KÚ Plzeňského kraje. 

Červené Poříčí (Úhlava)

Hladinoměrné čidlo spolu s vodočetnou latí je nainstalováno v místě lokálního vybřežení toků na mostní konstrukci na řece Úhlavě. Spolu s již existujícím hladinoměrem ČHMÚ Tajanov poskytuje obyvatelům včasnou výstrahu. Povodňová komise obce Červené Poříčí předává informace o vývoji povodňových průtoků povodňové komisi obce Jíno a povodňové komisi ORP Klatovy.

Dolany, most (Poleňka)

Hlásný profil kategorie C ve správě obce Dolany je umístěn na středovém pilíři mostní konstrukce.

Klatovy, most u Kauflandu (Drnový potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn za silničním mostem na ulici 5. května v Klatovech u stupně s vodočetnou latí. Provozovatelem stanice je Povodí Vltavy, státní podnik.

Kokšín (Točnický potok)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Kokšín je umístěn na mostě přes Točnický potok v místní části Kokšín. Povodňová komise města Švihov předává informace o vývoji povodňových průtoků  povodňové komisi ORP Klatovy.

LG Jíno

Hlásný profil kategorie C ve správě PVL - Závod Berounka je umístěn na mostě přes Úhlavu západně od obce Jíno.

Nedaničky (Třebýcinka)

Kritický profil: Nedaničky nad silničním mostem.

Poleň C4C (Poleňka)

Hlásný profil kategorie C ve správě KÚ Plzeň. V místě kritického profilu: Mlýnec - Kobzův Mlýn nad silničním mostem - ř. km 8,84.

Svrčovec (Úhlava)

Hlásný profil kategorie C ve správě obce Dolany je umístěn na mostní konstrukci přes Úhlavu v obci Dolany - části obce Svrčovec.

Švihov (Úhlava)

Hladinoměrné čidlo kat. C je nainstalováno v místech lokálního vybřežení toků na mostní konstrukci. Informace o vývoji stavu hladiny ve vodním toku předává povodňová komise města Švihov povodňové komisi obce Červené Poříčí a Jíno a povodňové komisi ORP Klatovy.

VD Nýrsko (Úhlava)

Hlásný profil kat. C se nachází při východní hranici obce Stará Lhota s městysem Dešenice na vodním toku Úhlava pod vodní nádrží Nýrsko. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Hlásný profil je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

Vícenice (Točnický potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostní konstrukci na silničním mostku na Točnickém potoce v intravilánu obce Vícenice. Provozovatelem stanice je Povodí Vltavy, státní podnik.