POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Klatovy

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze
offline verze
digitalizovaná verze
databáze POVIS
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.003240.00394
end _require6.0E-50.004
starting _initRouter1.0E-50.00401
finishing _initRouter0.050190.0542
starting init0.004650.05885
finishing init0.055280.11413
starting postDispatch0.021560.13569
finishing postDispatch0.166350.30205
finish2.0E-50.30206