Srážkoměry - Klatovy

Červené Poříčí

Automatická srážkoměrná stanice obce Červené Poříčí je umístěna na střeše budovy č. p. 97, vedle hasičské zbrojnice. Provozovatelem stanice je obec Červené Poříčí.

Dolany - Doubrava

Srážkoměrná stanice ve správě KÚ Plzeň se nachází na vrchu Doubrava v západní části katastru.

Dolany - Svrčovec

Srážkoměrná stanice ve správě obce Dolany je umístěna přímo v intravilánu části obce Svrčovec na střeše hasičské zbrojnice. Srážkoměr je umístěn tak, aby nic v okolí neovlivňovalo naměřené hodnoty.

Předslav

Srážkoměrná stanice ve správě Plzeňského kraje je umístěna v obci Předslav u č. p. 119.

Švihov

Automatická srážkoměrná stanice města Švihov je umístěna v areálu technických služeb, poblíž kostela sv. Václava. Provozovatelem stanice města Švihov.

VD Jíno

Srážkoměrná stanice je umístěna na řece Úhlavě jižně od obce Jíno. Provozovatelem stanice je PVL Plzeň.