Hladinoměry - Třinec

Hnojník (Černý potok)

Hlásný profil kat. C Hnojník, Černý potok je umístěný na ř. km 4,9 poblíž železniční tratě Frýdek-Místek - Český Těšín. Data z měřící stanice Černý potok - Hnojník nejsou zatím veřejně na internetu k dispozici, protože průtok je tam ovlivněn manipulacemi na přivaděči ze Smilovic a profil tak není pro řízení povodňové ochrany daného území zcela vhodný. Hlásný profil ve správě povodí Odry, státní podnik.

Ropice - dvojmostí na silnici E11 (Ropičanka)
Hlásný profil kategorie C v provozu společnosti PWS plus, s.r.o. je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Hladinoměr je umístěn na lávce u dvojmostí na silnici E11 přes Ropičanku.
Řeka (Ropičanka)

Hlásný profil kat. C Řeka, Ropičanka ve správě ČHMÚ se nachází na levém břehu Ropičanky v severní části obce (poblíž č. p. 2).

Smilovice (Ropičanka)

Hlásný profil kat. C Smilovice, Ropičanka ve správě Povodí Odry, státní podnik je umístěný na ř. km 8,02 zhruba 100 m pod jezem Smilovice.