Srážkoměry - Třinec

Javorový

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází poblíž stanice lanovky Javorový vrch z městské části Třinec, Oldřichovice.

Kotař

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází u horské chaty Na Kotaři. Stanice vybavena automatickým přenosem dat.

Řeka

Srážkoměr obce Řeka je umístěn v jižní části obce na vodárenském objektu u ev. č. 235.

Smilovice

Srážkoměrná stanice bez měření ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází u Ropičanky poblíž převáděče u jezu.