Hladinoměry - Vítkov

Březová - Leskovec (ID:10211211)

Hladinoměrná stanice Březová - Leskovec se nachází na bezejmenném toku (ID:10211211), který protéká obecní části Leskovec. Poblíž hladinoměrného čidla se také nachází vodočetná lať. Profil monitoruje hlídková služba obce. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Březová. Obec dále varuje místní část Lukavec (povodňová komise města Fulnek), která se nachází níže na toku Gručovky a také informuje příslušné ORP Vítkov. Provozovatelem je obec Březová.

Budišov nad Budišovkou (Budišovka)

Hlásný profil kat. C (limnigrafická stanice) se nachází ve východní části intravilánu města na levém břehu Budišovky u domu Nábřeží 437. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné na území města. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Podhradí (Moravice)

Hlásný profil kategorie C se nachází na mostní konstrukci přes Moravici (levý břeh), pod vyrovnávací nádrží Podhradí, v katastru města Vítkov. Jedná se o limnigraf s automatickým přenosem dat. Provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik.

VD Kružberk (Moravice)

Hlásný profil kat. A se nachází v jihozápadní části obce Kružberk na levém břehu řeky Moravice cca 200 m pod hrází vodní nádrže Kružberk. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platné pro úsek: Leskovec nad Moravicí – Kružberk. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Větřkovice (Husí potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v severní části obce na mostě pod domem č. p. 189. Profil je osazen hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné na území obce. Provozovatelem je obec Větřkovice.

Vítkov (Čermná)

Hlásný profil kat. C se nachází v západní části města na mostě vedle domu Budišovská 261.
Profil nemá automatické čidlo, SPA jsou barevně vyznačeny na pravé opěře mostní konstrukce. Provozovatelem je město Vítkov.