POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Vítkov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze
offline verze
digitalizovaná verze
databáze POVIS
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.003580.00428
end _require8.0E-50.00436
starting _initRouter1.0E-50.00437
finishing _initRouter0.048470.05285
starting init0.004580.05743
finishing init0.055810.11324
starting postDispatch0.021470.13471
finishing postDispatch0.159320.29403
finish2.0E-50.29404