Srážkoměry - Vítkov

Hrabství - Skřipov

Srážkoměr provozovaný obcí Skřipov je umístěn na budově knihovny (č. p. 48) v obecní části Hrabství.

VD Kružberk

Srážkoměrná stanice se nachází na levém břehu řeky Moravice, cca 300 m pod hrází vodního díla Kružberk. Stanice je ve správě Povodí Odry, státní podnik.

Větřkovice

Srážkoměrná stanice je umístěna na vodárenském objektu nad obcí Větřkovice, u silnice č. 462. Srážkoměr je ve správě obce Větřkovice.

Vítkov (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází v centru města Vítkov v areálu Základní školy na ulici Květinová. Vyhřívaný srážkoměr se nachází ve výšce 491 m n. m.
Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Vítkov - Františkův Dvůr

Srážkoměrná stanice se nachází ve městě Vítkov (místní část Klokočov) v osadě Františkův Dvůr na jednom ze stožárů.
Provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik.

Vítkov - Jelenice

Srážkoměrná stanice se nachází ve městě Vítkov (místní část Jelenice) na vodárenském objektu. Provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik.