Hladinoměry - Žďár nad Sázavou

Herálec (Svratka)

Hlásný profil kat. C se nachází v centru obce Herálec na lávce přes Svratku u obecního úřadu č. p. 80. Hlásný profil není vybaven automatickým přenosem dat, SPA jsou vyznačeny barevně.
Majitelem a provozovatelem profilu je obec Herálec.

Krucemburk (Městecký potok)

Hlásný profil kat. C se nachází ve východní části městyse Krucemburk na mostě silnice č. I/37 ulice Mikuláše Střely. Profil je osazen hladinovým čidlem s tlakovou sondou s automatickým přenosem naměřených dat a s možností zasílání varovných SMS zpráv.
Majitelem a provozovatelem profilu je městys Krucemburk.

LG Polnička (Sázava)

Hlásný profil kat. C se nachází v jihovýchodní části obce Polnička u křížku pod Hamerským rybníkem, na pravém břehu Sázavy. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a s možností zasílání varovných SMS zpráv. Provozovatelem hladinoměru je Povodí Vltavy, státní podnik.

Ostrov nad Oslavou (Bohdalovský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v jihozápadní části městyse Ostrov nad Oslavou na mostě silnice č. II/354 u č. p. 134. Hlásný profil není vybaven automatickým přenosem dat, SPA jsou vyznačeny barevně - SPA se odčítají od horní hrany mostovky.
Majitelem a provozovatelem profilu je městys Ostrov nad Oslavou.

Ostrov nad Oslavou - Kotlasy (Bohdalovský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází ve východní části obce Kotlasy na odtoku z VD Ostrov nad Oslavou na pravé břehové hraně. Jedná se o manometrickou sondu, doplněnou vodočetnou latí a vybavenou automatickým odesíláním dat a zasíláním varovných SMS.
SPA jsou platné pro úsek: Ostrov nad Oslavou Radostín nad Oslavou. Majitelem a provozovatelem profilu je město Žďár nad Sázavou.


Polnička - pod Stříbrným rybníkem (Sázava)

Hlásný profil kat. C se nachází severovýchodně od intravilánu obce Polnička na mostě pod Stříbrným rybníkem. Hlásný profil není vybaven automatickým přenosem dat, SPA jsou vyznačeny barevně na mostním pilíři. Majitelem a provozovatelem hladinoměru je obec Polnička.

Radostín nad Oslavou II (Znětínecký potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v jižní části městyse Radostín nad Oslavou na mostní konstrukci silnice č. II/354 u č. p. 180. Hlásný profil není vybaven automatickým přenosem dat, SPA jsou vyznačeny barevně na mostním pilíři.
Majitelem a provozovatelem profilu je městys Radostín nad Oslavou.

Radostín nad Oslavou I (Znětínecký potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v jihozápadní části městyse Radostín nad Oslavou na návodní straně silničního mostu u č. p. 247. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a s možností zasílání varovných SMS zpráv.
SPA jsou platné pro úsek: hlásný profil až ústí do recipientu Oslava. Majitelem a provozovatelem profilu je městys Radostín nad Oslavou.

Radostín nad Oslavou (Oslava)

Hlásný profil kat. C se nachází v západní části městyse Radostín nad Oslavou na mostní konstrukci silnice č. III/32425. Hlásný profil není vybaven automatickým přenosem dat, SPA jsou vyznačeny barevně na mostním pilíři.
Majitelem a provozovatelem profilu je městys Radostín nad Oslavou.

Sázava (Sázava)

Hlásný profil kat. A se nachází v západní části obce Sázava na mostní konstrukci silnice č. II/352. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: od Sázavy po soutok se Šlapankou. Profil je ve správě ČHMÚ Praha.

Sazomín (Oslava)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na silničním mostu v Sazomíně. Jednotlivé SPA jsou vyznačeny na mostní konstrukci pomocí barevných značek. Jedná se o profil bez přenosu dat. Provozovatelem je obec Sazomín.

Světnov (Stržský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v západní části intravilánu obce Světnov na mostní konstrukci silnice č. II/350 u č. p. 121. Hlásný profil není vybaven automatickým přenosem dat, nemá přesně stanovené SPA, ty jsou vyznačeny barevně na mostním pilíři.
Majitelem a provozovatelem profilu je obec Světnov.

Svratka (Svratka)

Hlásný profil kat. C se nachází ve východní části město Svratka na lávce poblíž č. p. 4 u ulice Pláňava. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a s možností zasílání varovných SMS zpráv. Majitelem a provozovatelem profilu je město Svratka.

Svratouch (Brodek)

Hlásný profil kat. C se nachází ve východní části obce Svratouch na mostní konstrukci pod rybníkem Chochol. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a s možností zasílání varovných SMS zpráv. Majitelem a provozovatelem profilu je obec Svratouch.

Svratouch (Svratouch)

Hlásný profil kat. C se nachází v centru obce Svratouch na začátku zatrubněné části u usedlosti č. p. 232. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Majitelem a provozovatelem profilu je obec Svratouch.

VD Pilská - LG odtok (Sázava)

Hladinoměrné čidlo nádrže VD Pilská se nachází pod hrází v severní části města Žďár nad Sázavou. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Profil je ve správě Povodí Vltavy - Závod Dolní Vltava.

VD Staviště - LG odtok (Staviště)

Hladinoměrné čidlo nádrže VD Staviště se nachází pod hrází ve východní části města Žďár nad Sázavou. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Profil je ve správě Povodí Vltavy - Závod Dolní Vltava.

VD Strž - LG odtok (Stržský potok)

Hladinoměrné čidlo nádrže VD Strž se nachází pod hrází v jihozápadní části obce Světnov. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Profil je ve správě Povodí Vltavy - Závod Dolní Vltava.

Žďár nad Sázavou C (Sázava)

Hlásný profil ve správě města Žďár nad Sázavou se nachází na silničním mostě. Jsou zde definovány stupně povodňové aktivity, které mají platnost pro město Žďár nad Sázavou. Profil monitoruje hlídková služba města Žďár nad Sázavou. 

Žďár nad Sázavou - cyklostezka (Sázava)

Hlásný profil kat. C se nachází v severozápadní části města Žďár nad Sázavou na mostní konstrukci na cyklistické stezce. Hlásný profil není vybaven automatickým přenosem dat, nemá přesně stanovené SPA, ty jsou vyznačeny barevně na stěně mostovky.
Majitelem a provozovatelem profilu je město Žďár nad Sázavou.

Žďár nad Sázavou (Sázava)

Hlásný profil kat. B se nachází v západní části města Žďár nad Sázavou na pravém břehu Sázavy na nově vybudované měřící stanici. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Profil je ve správě ČHMÚ Praha.