Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území SO ORP Žďár nad Sázavou a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
Některé kontaktní údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území SO ORP Žďár nad Sázavou.

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00  Praha 5 - Smíchov

Závod Dolní Vltava
Grafická 36, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 099 111
Mobil: 602 224 934 - vedoucí
 
Příslušní úsekoví technici na území ORP Žďár nad Sázavou:
Josef Neubauer
E-mail: josef.neubauer@pvl.cz
Mobil: 724 505 318


Petr Tichý
E-mail: petr.tichy@pvl.cz
Mobil: 723 800 223
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně). Obce jsou seřazeny podle směru toku vodního toku od pramene.

Název vodního toku IDVT ČHP Protéká katastrálním územím
Sázava 10100005 1-09-01-0010-1-00, 1-09-01-0010-2-00, 1-09-01-0050-0-00, 1-09-01-0070-0-00, 1-09-01-0090-0-00, 1-09-01-0130-0-00 Cikháj, Vojnův Městec, Karlov, Polnička, Žďár nad Sázavou, Hamry nad Sázavou, Sázava, Nové Dvory
Losenický potok 10100481 1-09-01-0140-0-00, 1-09-01-0160-0-00 Vepřová, Račín, Velká Losenice, Nové Dvory
Stržský potok 10100844 1-09-01-0020-0-00, 1-09-01-0040-1-00, 1-09-01-0040-2-00 Cikháj, Škrdlovice, Světnov, Žďár nad Sázavou
Staviště 10100916 1-09-01-0060-1-00, 1-09-01-0060-2-00 Lhotka, Vysoké, Žďár nad Sázavou
Olešenský potok, č. 2 10271912 1-09-01-0190-0-00 Nížkov
Římeský potok 10268088 1-09-01-0110-0-00 Matějov, Nížkov
LBP č. 2 Nížkovského potoka - Rožkův potok 10256310 1-09-01-0120-0-00 Poděšín, Nížkov
Sirákovský potok 10260909 1-09-01-0100-0-00 Sirákov, Nížkov
LBP č. 4 Nížkovského potoka č. 1 od Samotína 10253594 1-09-01-0100-0-00 Poděšín
LBP č. 36 Stržského potoka z obce Vysoké - Pernička 10262138 1-09-01-0040-2-00 Počítky, Vysoké

 

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod Dyje
Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Ing. Marie Kutílková - ředitelka závodu
E-mail: sekretariatzd@pmo.cz
Tel.: 541 637 602

Svratka:
Provoz Bystřice nad Pernštejnem
K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Ing. Karel Straka - vedoucí provozu
Tel.: 566 550 286
E-mail: provozbystrice@pmo.cz

Oslava:

Provoz Náměšť nad Oslavou
Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Jan Strašák, DiS. - vedoucí provozu
Tel.: 568 620 723
E-mail: provoznamest@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně). Obce jsou seřazeny podle směru toku vodního toku od pramene.

Název vodního toku IDVT ČHP Protéká katastrálním územím
Svratka 10100010 4-15-01-0010-0-00, 4-15-03-0010-0-00, 4-15-01-0050-0-00 Cikháj, Herálec, Svratka
Oslava 10100020 4-16-02-0010-0-00, 4-16-02-0030-0-00, 4-16-02-0070-0-00, 4-16-02-0110-0-00, 4-16-02-0150-0-00 Matějov, Nové Veselí, Březí nad Oslavou, Sazomín, Vatín, Obyčtov, Ostrov nad Oslavou, Radostín nad Oslavou, Kněževes, Krásněves
Bohdalovský potok 10100451 4-16-02-0100-0-00, 4-16-02-0080-0-00 Rudolec, Bohdalov, Pokojov, Znětínek, Kotlasy, Březí nad Oslavou, Sazomín, Ostrov nad Oslavou
Řečický potok 10206001 4-15-01-0830-0-00 Žďár nad Sázavou (část Veselíčko)
Honzovský potok 10194867 4-16-02-0020-0-00 Žďár nad Sázavou, Jámy, Vatín, Sazomín
Zátoky 10203641 4-16-02-0180-0-00 Radostín nad Oslavou
Znětínecký potok 10185979 4-16-02-0120-0-00, 4-16-02-0140-0-00 Bohdalov, Znětínek, Pavlov, Radostín nad Oslavou
Křivý potok 10205771 4-16-02-0310-0-00 Kyjov
Pavlovský potok 10185830 4-16-02-0130-0-00 Pavlov, Radostín nad Oslavou
Pivovarský potok 10206452 4-15-01-0860-0-00 Bohdalec
bezejmenný tok 10192234 4-16-02-0080-0-00 Rudolec, Bohdalov
Hlinenský potok 10204449 4-16-02-0030-0-00 Jámy, Obyčtov

   

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce: 
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 088 111
E-mail: podatelna@pla.cz

Závod Pardubice
Provozní středisko Čáslav
Třešňová 1330, 286 01 Čáslav
Tel.: vedoucí provozního střediska: 327 313 341

Jan Linhart - úsekový technik na vodních tocích Doubrava a Černý potok
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně). Obce jsou seřazeny podle směru toku vodního toku od pramene.

Název vodního toku IDVT ČHP Protéká katastrálním územím
Doubrava 10100033 1-03-05-0010-0-00 Radostín
Černý potok 10173176 1-03-03-0150-0-00 Vojnův Městec

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce: 
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

ST - oblast povodí Vltavy:
Tyršova 1902, 256 01 Benešov
Vedoucí: Ing. Martin Poláček
Tel.: 956 954 111
E-mail: st954@lesycr.cz

Přímý výkon správy toků:
Bc. Veronika Košlerová - správce toků rajonu 404
Tel: 956 954 404
Mobil: 725 627 474
E-mail: veronika.koslerova@lesycr.cz


ST - oblast povodí Dyje
Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Vedoucí: Ing. Pavel Hopjan
Tel.: 
956 952 111
E-mail:
 st952@lesycr.cz

Přímý výkon správy toků:
Václav Chytka - správce toků rajonu 203
Tel: 956 952 403
Mobil: 725 257 343
E-mail: 
vaclav.chytka@lesycr.cz

Ing. Zdeněk Krejčí - správce toků rajonu 206
Mobil: 
724 523 717
E-mail: 
zdenek.krejci@lesycr.cz


ST - oblast povodí Labe
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Vedoucí: Ing. Zbyněk Morkus
Tel.: 
956 953 111
E-mail:
 st953@lesycr.cz

Přímý výkon správy toků:
Libor Hromádka - správce toků rajonu 308
Mobil: 724 523 998
E-mail: 
libor.hromadka@lesycr.cz

Petr Michek - správce toků rajonu 309
Tel.: 956 953 409
Mobil: 
725 409 539
E-mail: 
petr.michek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Lesy ČR, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně). Obce jsou seřazeny podle směru toku vodního toku od pramene.

Název vodního toku IDVT ČHP Protéká katastrálním územím
Nížkovský potok (Poděšínský potok) 10239008 1-09-01-0100-0-00, 1-09-01-0120-0-00 Poděšín, Sirákov, Nížkov,
Městecký potok 10185492 1-03-05-0020-0-00 Vojnův Městec
Hodíškovický potok 10200433 4-16-02-0040-0-00, 4-16-02-0060-0-00 Hodíškov, Obyčtov,
Ostrov nad Oslavou
Vortovský potok 10101700 1-03-03-0060-0-00 Herálec
Horní potok 10189234 4-16-02-0090-0-00 Újezd, Březí nad Oslavou
Sklenský potok 10273741 1-09-01-0030-0-00, 1-09-01-0040-1-00 Sklené, Světnov
Rejznarka 10261967 1-09-01-0080-0-00 Polnička, Žďár nad Sázavou, Hamry nad Sázavou
Biřmovka 10194444 4-15-01-0020-0-00 Herálec
Rendlíčkový potok 10193346 4-16-02-0090-0-00 Bohdalov, Pokojov, Březí nad Oslavou
Losenička 10256386 1-09-01-0170-0-00 Malá Losenice, Velká Losenice
Chlumětínský potok 10101997 1-03-03-0020-0-00 Chlumětín
bezejmenný tok 10191746 4-16-02-0090-0-00 Újezd, Březí nad Oslavou
Krajcarský potok 10105093 1-03-03-0030-0-00 Herálec, Chlumětín
Nížkovka 10244960 1-03-01-0150-0-00 Polnička, Račín
Bp. Losenic. potoka v km 8,6 10279544 1-09-01-0160-0-00 Vepřová, Malá Losenice, Velká Losenice
Brušovecký potok 10203112 4-15-01-0030-0-00 Herálec
bezejmenný potok 10256838 1-09-01-0090-0-00 Rosička, Nížkov
Bp. Losenického potoka v km 13,0 10243493 1-09-01-0140-0-00 Račín
LBP č. 24 Stržského potoka - Lamperský potok 10278799 1-09-01-0040-2-00 Sklené, Světnov, Vysoké
Holcovský potok 10206549 4-15-01-0050-0-00 Herálec, Svratka

 

  • Vodní toky ve správě ŽĎÁS, a. s.
Správce:
Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 641 111
E-mail: zdas@zdas.cz

Oddělení energetiky:

Ing. Patricie Černá - vodohospodářka, ekoložka
Tel.: 566 643 883
Mobil: 602 582 443
E-mail: patricie.cerna@zdas.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Subjekt ŽĎAS, a. s. spravuje tyto vodní toky a ještě jeden vodní tok, který svou délkou nesplňuje výše uvedené kritérium.

Název vodního toku IDVT ČHP Protéká katastrálním územím
Šabrava 10272868 1-09-01-0070-0-00 Žďár nad Sázavou