POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-57973/2021/5419; ze dne 14. 01. 2022
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-14062/2022/460; ze dne 22. 02. 2022
Lesy České republiky, s. p., OŘ Vysočina
Č. j.: LCR0001092/2022; ze dne 19. 01. 2022
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/2021/060419; ze dne 05. 01. 2022
Lesy České republiky, s. p., OŘ Východní Čechy
Č. j.: LCR947/001448/2022; ze dne 17. 02. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: KUJI 19578/2022; ze dne 01. 03. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 03. 2022
offline verze 25. 03. 2022
digitalizovaná verze 25. 03. 2022
databáze POVIS 25. 03. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i