POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM038788/2015-219/To; ze dne 26. 08. 2015
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 54908/2015-PVL; ze dne 20. 10. 2015
Lesy České republiky, s. p. - ST Vltavy, Benešov
Č. j.: LCR954/004109/2015; ze dne 06. 08. 2015
Lesy České republiky, s. p. - ST Dyje, Brno
Č. j.: LCR952/003861/2015; ze dne 20. 10. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: KUJI 82691/2015; ze dne 21. 12. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 12. 2019
offline verze 12. 12. 2019
digitalizovaná verze 12. 12. 2019
databáze POVIS 12. 12. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i