Hladinoměry - Šternberk

Horní Loděnice (Trusovický potok)

Hladinoměr je umístěn v obci Horní Loděnice na Trusovickém potoce na pravém břehu na mostní konstrukci u č. p. 34. Provozovatelem stanice je obec Horní Loděnice.

Lužice (Sitka)

Hladinoměrné čidlo obce se nachází na mostu přes tok Sitka (ř. km 10,05). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemci zpráv o výšce hladiny jsou starosta obce Vladimír Hlaváček a velitel SDH Milan Soldán. Obec dále varuje obec Štěpánov a také informuje příslušné ORP (Šternberk).

Šternberk (Sitka)

Vodočetná lať města Šternberka se nachází na Uničovské ulici poblíž č.p. 582/12 na vodním toku Sitka (ř. km 13,2).