POVODŇOVÝ PLÁN města Šternberk

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM063748/2014-219/Ro; ze dne 06. 02. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/006142/2014; ze dne 08. 01. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šternberk, Odbor životního prostředí
Č. j.: MEST 04192/2015  ; ze dne 12. 02. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 05. 11. 2019
offline verze 05. 11. 2019
digitalizovaná verze 05. 11. 2019
databáze POVIS 05. 11. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i