Hladinoměry - Suchá Loz

Suchá Loz (Nivnička)

Hlásný profil se nachází na potoce Nivnička v ř. km 13,173. Hlásný profil udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou barevně vyznačeny na schůdkách kamenného stupně na PB. I. SPA - stav bdělosti, který je vyznačen na schodech zelenou barvou. II. SPA - stav pohotovosti, který je vyznačen žlutou barvou a III. SPA - stav ohrožení, který je vyznačen barvou červenou. Bez automatického měření.