Hladinoměry - Suchá Loz

Suchá Loz (Nivnička)

Hlásný profil kat. C bez automatického měření ve správě obce Suchá Loz se nachází na potoce Nivnička v ř. km 13,173. Hlásný profil udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou barevně vyznačeny na schůdkách kamenného stupně na PB. I. SPA - stav bdělosti je vyznačen na schodech zelenou barvou. II. SPA - stav pohotovosti je vyznačen žlutou barvou a III. SPA - stav ohrožení je vyznačen barvou červenou.