Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Starosta obce - Bc. Václev Bujáček

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Zdenek Velecký              
Václav Bujáček st.            

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

V případě povodňové situace bude zažádáno u PK ORP Uherský Brod

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování evakuovaných osob na území obce Suchá Loz

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita
Obecní úřad Suchá Loz Místo shromáždění / ubytování Suchá Loz 72 Bc. Václav Bujáček
ZŠ a MŠ Suchá Loz Místo ubytování / stravování Suchá Loz 155 Mgr. Hana Máčalová