Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
 • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
 • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Funkce Mobil
Ing. Ivan Pfaur starosta obce 606 592 852
Mgr. Jaromír Pařík místostarosta 723 442 021
Petra Menclová referent odb. výstavby a ŽP 565 400 505

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Funkce Mobil
Bc. Jiří Holický vedoucí zařízení MěÚ 606 593 552
Jaroslav Zahradník středisko VODAK 602 590 967
Jiří Chalupa velitel SDH 724 267 178

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Technické prostředky a mechanizace dostupná provádění k ochraně před povodněmi

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
 • IVECO - nosič kontejnerů s hydraulickou rukou
 • AVIA - plošina 16 m
 • traktor
 • multikára
město Kamenice nad Lipou  
 • Bc. Jiří Holický
 • 606593552
 • nákladní auta
 • bagry
 • nakladače
I. Kamenická,
stavební a obchodní firma s.r.o.
 
 • p. Smíšek
 • 602152570
 • traktory
 • nakladače
ZD Kalich,
Kamenice nad Lipou
 
 • Ing. Běle
 • 736634130

  

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Kamenice nad Lipou

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Budova SPŠ a SOU Pelhřimov Místo ubytování a stravování Za Kulturním domem 713, Kamenice nad Lipou Věra Tokarčíková 734 510 501  100