POVODŇOVÝ PLÁN města Kamenice nad Lipou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR038724/2016; ze dne 18. 10. 2016
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 58036/2016-122; ze dne 02. 11. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Pelhřimov, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP/1614/2016; ze dne 31. 10. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 20. 11. 2017
offline verze 20. 11. 2017
digitalizovaná verze 20. 11. 2017
databáze POVIS 20. 11. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i