Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Nymburk.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Krchleby u Nymburka.

Osoby na území obce Krchleby u Nymburka budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.


Při povodních může v obci dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění silnice I/38. Objízdnou či evakuační trasu v tomto případě určí předseda povodňové komise nebo jím pověření členové. Pro potřeby povodňového plánu jsou navrženy pouze tzv. únikové cesty. »

 

Dopravní omezení na území obce Krchleby u Nymburka

ID omezeníNázev omezeníPopis omezeníVodní tok
1560 Krchleby u Nymburka Při povodních může v obci dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění silnice I/38. Klobuš

 

Objízdné trasy na území obce Krchleby u Nymburka

ID omezeníNázev omezeníPopis objízdné trasy
631 Objízdná trasa Krchleby u Nymburka 1 Pro potřeby povodňového plánu jsou navrženy pouze tzv. únikové cesty.
632 Objízdná trasa Krchleby u Nymburka 2 Pro potřeby povodňového plánu jsou navrženy pouze tzv. únikové cesty.

 


Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.