POVODŇOVÝ PLÁN obce Krchleby u Nymburka

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/14/29011; ze dne 21. 10. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: 100/9527/2015/Pij; ze dne 25. 02. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 02. 2015
offline verze 18. 02. 2015
digitalizovaná verze 18. 02. 2015
databáze POVIS 18. 02. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i