Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi městyse zřizuje rada městyse k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Náměstí 106, 594 42 Měřín
Tel.: 566 544 222
Fax: 566 545 005
E-mail: starosta@merin.cz
Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí
Tel: 566 781 111
E-mail: hortova@mestovm.cz
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Tel.: 564 602 111
Fax: 564 602 420
E-mail:
posta@kr-vysocina.cz

V době povodně:
HZS Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava
Tel.: 950 270 150, 950 270 111
E-mail:
spisovna@hasici-vysocina.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.