Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Měřín a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Přímý výkon správy toku:
VHP Náměšť nad Oslavou, Třebíčská 188, 675 71 Náměšť n.O., tel: 568 620 417, email: provoznamest@pmo.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s.p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území městyse Měřín, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium anebo přímo neohrožují svými vyššími průtoky intravilán městyse. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Balinka
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-028, 4-16-02-030, 4-16-02-032
ID toku: 10100155 

 

Vodní tok Křivý p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-030
ID toku: 10205771 

 

Vodní tok Světlý p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-032 
ID toku: 10205971 

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-032 
ID toku: 10204722

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-032 
ID toku: 10202152

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-031
ID toku: 10440227

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, Brno, 602 00

Příslušný správce VT na území městyse:
Bc. Zbyněk Žampach
Tel.: 956 952 244
E-mail: zbynek.zampach@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území městyse Měřín, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium anebo přímo neohrožují svými vyššími průtoky intravilán městyse. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Tříhranný p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-029
ID toku: 10203363 

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-029
ID toku: 10187230