Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Horní 10, 74272 Mořkov
Tel.: 556 759 387
E-mail: morkov@obec-morkov.cz; podatelna@obec-morkov.cz
Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín
Odbor životního prostředí - Ing. Eva Bártková
Tel.: +420 556 768 294
E-mail: bartkova@novyjicin-town.cz

Vodoprávní úřad - Ing. Jaroslava Petřkovská
Tel: 556 768 316
E-mail: jpetrkovska@novyjicin-town.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@kr-moravskoslezsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra