Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Mořkov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod 1 Opava, Koloflíkovo, nábř. 54, 747 05 Opava 5

Přímý výkon správy toku:
VHP Skotnice, Na Dolách 81, 742 59 Skotnice

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Jičínka (ř. km 0 - 10,39)
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10100213

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10212642

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10218124

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Pracoviště:
Pracoviště Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Příslušný správce VT na území obce:
Ing. Josef Havrlant
Tel.: 601 365 499
E-mail: josef.havrlant@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Mořkov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Jičínka (ř. km 10,39 - 25,7240)
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10100213

 

Vodní tok Jančův potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-071
ID toku: 10217568

 

Vodní tok LP Jičínky
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10208696

 

Vodní tok přítok LP Jičínky
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10212470

 

Vodní tok PP Jičínky
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10209065

 

Vodní tok Králův potok (intravilán)
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10216205

 

Vodní tok LP Jičínky
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10218327

 

Vodní tok přítok LP Jičínky
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10212468

 

Vodní tok přítok LP Jičínky
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10216392

 

Vodní tok Mlýnský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10212989

 

Vodní tok Papákův potok (intravilán)
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-040
ID toku: 10212484

 

Vodní tok Papákův potok (extravilán)
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10212484

 

Vodní tok Karlův potok (extravilán)
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10216205

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-071
ID toku: 10209073

 

Vodní tok přítok LP Jičínky
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 0216354

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10217518

 

Vodní tok LP Papákova potoka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10214994

 

  • Vodní toky bez určeného správce povodí.

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. U těchto toků není určený správce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok HOZ
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-071
ID toku: 10210535

 

Vodní tok HOZ
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10216438