Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Čáslav.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, Povodňová komise obce Močovice.

Osoby na území obce Močovice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

V obci Močovice může dojít k zaplavení okolí mostů na silnicích III/33721 (silnice Krchleby-Močovice) a II/337, čímž dojde k zneprůjezdnění těchto úseků silnic. V případě zneprůjezdnění silnice II/337 může být použita objízdná trasa po silnici II/337 směrem na Čáslav, odtud po silnicích  II/339 a I/38 na Církvice, odkud vede objízdná trasa po silnicích III/33720 a III/33719 přes Třebešice zpět do Močovic. »

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.