Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Močovice 26, 286 01 Čáslav
Tel.:
327 377 083
E-mail: mocovice@seznam.cz

Generála Eliáše 6, Čáslav, 286 01
Tel.:
327 300 136
E-mail: trtikova@meucaslav.cz

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 562
Fax: 257 280 203
E-mail: buresovamar@kr-s.cz