Správci vodních toků

  • a)    Vodní toky ve správě Povodí Labe, s. p.
Správce: 

Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

Závod Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

Přímý výkon správy toku:

Provozní středisko Čáslav, Třešňová 1330, 286 01 Čáslav

Vodní tok Klejnárka
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-01-014
ID toku: 10100095

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-01-014
ID toku: 10176087

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-01-014
ID toku: 10176081

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-01-014
ID toku: 10176084

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-01-014
ID toku: 10176085

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-01-014
ID toku: 10176082