Charakteristika zájmového území

Správní obvod obce s rozšířenou působností Dobruška se nachází ve východní části Královéhradeckého kraje a spadá pod okres Rychnov nad Kněžnou. Na severu SO ORP Dobruška sousedí s okresem Náchod (ORP Jaroměř, Náchod, Nové Město nad Metují), na západě s okresem Hradec Králové, na jihu tvoří hranici s SO ORP Kostelec nad Orlicí a SO ORP Rychnov nad Kněžnou. Hranice na východě tvoří státní hranici s Polskem. V území SO ORP Dobruška se nachází 26 obcí: Bačetín, Bohdašín, Bystré, České Meziříčí, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobruška, Dobřany, Chlístov, Janov, Kounov, Králova Lhota, Mokré, Očelice, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Opočno, Podbřezí, Pohoří, Přepychy, Rohenice, Sedloňov, Semechnice, Sněžné, Trnov, Val.  K 31. 12. 2013 zde žilo 20 212 obyvatel.

Obce ve správním území SO ORP Dobruška na podkladu letecké mapy

Zájmové území se nachází v 8 klimatických podoblastech (Quitt, 1971). Klimatické podoblasti plynule přecházejí od mírně teplých po chladné ve směru západ - východ. Nejchladnější je logicky oblast Orlických hor (podoblast CH4, CH6, CH7), naopak nejteplejší část představuje území Orlické tabule (MT 11). Zbytek území - Podorlická pahorkatina - je v pásmu klimatických podoblastí MT9, MT7, MT5 a MT3. Charakteristiky jednotlivých oblastí představuje tabulka 1.

Klimatické podoblasti na území SO ORP Dobruška (dle Quitta, 1971)

Charakteristika vybraných (převažujících) klimatických podoblasti nacházejících se na území SO ORP Dobruška

Charakteristika
MT11 MT9 MT5 MT3 CH7
Počet letních dnů 40-50 40-50 30-40 20-30 10-30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140-160 140-160 140-160 120-140 120-140
Počet mrazových dnů 110-130 110-130 130-140 130-160 140-160
Počet ledových dnů 30-40 30-40 40-50 40-50 50-60
Průměrná teplota v lednu -2-(-3) -3-(-4) -4-(-5)  -3-(-4) -3-(-4)
Průměrná teplota v červenci 17-18 17-18 16-17  16-17 15-16
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90-100 100-120 100-120 110-120 120-130
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50-60 60-80 60-100  60-100 100-120

Správním územím ORP Dobruška teče vodní tok Dědina, který pramení (zhruba 784 m n. m.) v CHKO Orlické hory na území obce Sedloňov. V intravilánu obce přibírá zleva Zlatý potok (v minulosti vodní tok Dědina byl označován jako Zlatý potok). V jihozápadní části Sedloňova představuje Dědina přirozenou hranici s obcí Sněžné, poté severozápadní hranici obce Dobřany, následně rozděluje obce Bystré a Kounov. Na hranici mezi obcemi Kounov a Dobré přibírá zleva vodní tok Hluky. V Dobré ústí zleva ještě také Kamenický potok. Dědina od pramene teče zhruba jihozápadním směrem až do obce Bílý Újezd (ORP Rychnov nad Kněžnou), kde prudce stáčí svůj směr na severozápadní. Následně protéká obcí Podbřezí a městem Dobruškou. V Dobrušce ústí do Dědiny zprava Brtevský potok. Dále Dědina pokračuje západním směrem, protéká místní části Pulice, poté intravilánem obce České Meziříčí, kde prudce stáčí směr na jižní a pokračuje do SO ORP Hradec Králové. Stejně jako vodní tok Dědina, teče většina vodních toků ve směru severovýchod - jihozápad, což je dáno především geomorfologii, neboť se území nachází na úpatí Orlických hor.