Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádají povodňové komise jednotlivých obcí:

  • Správu a údržbu silnic, pracoviště Rychnov nad Kněžnou
  • Odbor dopravy Městského úřadu Dobruška
  • Policii ČR, územní odbor Rychnov nad Kněžnou

o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Dobruška.

Do doby uzavření silnic usměrňují dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích podle konkrétní místní situace a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obcích povodňové komise dotčených obcí.

Osoby na území dotčených obcí budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Dopravní omezení na území SO ORP Dobruška

Obec Název omezení Popis omezení Vodní tok
Podbřezí silnice 32114, u obecního úřadu, Podbřezí Vylití toku na silnici Mlýnský p.
Kounov Silnice II/309 mezi č. p. 33 a č. p. 24 Silnice II/309 od č. p. 33 u křižovatky - podél toku Dědina a podél toku Hluky až k č. p. 24 Hluky
Podbřezí silnice 32114, most v Podbřezí, část osada Škutina Vylití Dědiny z koryta - zaplavení komunikace Dědina
Opočno Opočno V případě povodní může dojít k uzavření mostu přes Zlatý potok v ulici Hradecká. Zlatý p.
Dobruška Uzavírka silnice II/309 u čp. 83 Místní komunikace v lokalitě před objektem spol. KBA Grafitec, s. r. o. v Dobrušce → objížďka po místních komunikacích a okruhu Dobrušky Dědina
Dobruška II/309 Dobruška - Pulice (Ohrožení VT Dědina, ř. km cca 24,5 - 25,3); Zatopení silnice č. II/309 v úseku Dobruška – Pulice → objížďka po silnice č. II/298 Dobruška – Opočno, č. II/304 Opočno – Pohoří a místní komunikaci Pohoří – Pulice Dědina
Podbřezí III/32114 Podbřezí – Skalka Neprůjezdná místní komunikace Podbřezí – Skalka → objížďka po silnici č. I/14 Podbřezí – Chábory, dále po místních komunikacích směr Studánka – Lhota Netřeba Dědina
Dobřany Neprůjezdná silnice III/3093 Zaplavení silnice III/3093 přes Dobřanský potok pod vodní nádrží. Objížďka přes obec po místních komunikacích. Dobřanský potok
Semechnice Hlavní komunikace přes obec Může dojít k zatopení hlavní komunikace přes obec - objížďka povede: Z - Opočno-Přepychy-Trnov; V - Dobruška-Chábory-Podbřezí Zlatý p.
Očelice Most v Městci nad Dědinou Při průtoku > Q20 je silnice v okolí mostu neprůjezdná. Náhradní trasa vede přes Ledce, Klášter nad Dědinou a Vysoký Újezd. Dědina

 Objízdné trasy na území SO ORP Dobruška

Obec Název objízdné trasy Popis objízdné trasy
Opočno Objízdná trasa Opočno Při zaplavení jižní části města je možné využít objízdnou trasu, ta vede ve směru Čánka (po Hradecké ulici) – přes Vodětín - Podzámčí (ulice Nádražní). Při zaplavení v okolí rybníku Broumaru je vhodné evakuovat obyvatele směrem do centra města.
Podbřezí Podbřezí – Chábory - Studánka – Lhota Netřeba Uzavření silnice č. III/32114 Podbřezí – Skalka (ohrožení jak od vodního toku Dědina, tak od Mlýnského potoka - voda až po OÚ) → objížďka po silnici č. I/14 Podbřezí – Chábory, dále po místních komunikacích směr Studánka – Lhota Netřeba
Kounov Sudín - Kamenice - Šediviny Po silnici III/3092 přes obci Sudín, dále pak po silnici III/29851 přes Kamenice, silnicí III/3218 přes Rovné a Šediviny na silnici II/309 do Kounova
Kounov Bystré - Sedloňov Po silnici 3091 přes obec Bystré, dále pak po silnici 3104 na Sedloňov a silnicí 309 do Kounova
Dobruška Pulice - Opočno - Dobruška V případě uzavření silnice č. II/309 v úseku Dobruška – Pulice povede objížďka po místní komunikaci Pulice - Pohoří, č. II/304 Pohoří - Opočno, č. II/298 Opočno - Dobruška
Dobruška Dobruška - Bohuslavice V případě uzavření silnice č. II/304 v úseku Pohoří – Bohuslavice povede objížďka přes Opočno nebo Pulice, do Bohuslavic po silnici II 309 Dobruška - Bohuslavice
Semechnice Semechnice - Přes Trnov Přes Trnov: Semechnice -Trnov - Přepychy - Opočno - Semechnice
Semechnice Semechnice - Přes Dobrušku Směr Dobruška: z obce Semechnice do Opočna - Dobruška - Chábory - Podbřezí - Semechnice
Semechnice Semechnice - přes Přepychy Přes Přepychy po III/3203, poté směr Opočno po II/304 a nakonec do obce Semechnice po III/29840
Očelice Očelice - objížďka V případě zneprůjezdění mostu přes Dědinu v Městci povede náhradní trasa přes Očelice, dále po II/298 přes Ledce, po III/29833 přes Klášter nad Dědinou do Vysokého Újezdu, a po III/29837 zpět do Městce.

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.