Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací,  jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie A, Šumperk (Desná)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C, Loučná nad Desnou - Rejhotice (Desná)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C, Petrov nad Desnou - Terezín 8. HP (Desná)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C, Sobotín (Merta)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C, Sobotín - Rudoltice 7. HP (Klepáčovský potok)