Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací,  jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie B, Vernířovice (Merta)

Evidenční list hlásného profilu kategorie A, Šumperk (Desná)

Evidenční list hlásného profilu kategorie B, Rapotín (Desná)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C, Petrov nad Desnou - Terezín 8. HP (Desná)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C, Loučná nad Desnou - Rejhotice (Desná)

Evidenční list hlásného profilu kategorie B, Kouty nad Desnou (Desná)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C, Sobotín (Merta)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C, Sobotín - Rudoltice 7. HP (Klepáčovský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C, Vernířovice 6. HP - střed (Merta)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C, Vernířovice 5. HP - horní (Merta)