POVODŇOVÝ PLÁN městské části Malé Hoštice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/00553/2020/922/45.17; ze dne 04. 02. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Opavy, Odbor životního prostředí, Oddělení ochrany vod a zemědělského půdního fondu
Č. j.: MMOP 18432/2020; ze dne 19. 02. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 01. 2020
offline verze 30. 01. 2020
digitalizovaná verze 30. 01. 2020
databáze POVIS 30. 01. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i