POVODŇOVÝ PLÁN města Nové Město pod Smrkem

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/005609/2014; ze dne 09. 01. 2015
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/35140; ze dne 18. 12. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Č. j.: MUF3286/2014/OSUZP/6/Hd; ze dne 14. 07. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 20. 03. 2020
offline verze 20. 03. 2020
digitalizovaná verze 20. 03. 2020
databáze POVIS 20. 03. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i