POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Kroměříž

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, státní podnik, správa toků, oblast povodí Moravy
Č. j.: LCR 957/007991/2018; ze dne 20. 03. 2019
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PM-38709/2018/5419; ze dne 12. 12. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Zlínského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: KUZL 10080/2019; ze dne 25. 03. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 11. 2018
offline verze 14. 11. 2018
digitalizovaná verze 14. 11. 2018
databáze POVIS 14. 11. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000770.00077
starting _require0.003210.00397
end _require6.0E-50.00403
starting _initRouter1.0E-50.00404
finishing _initRouter0.049250.05329
starting init0.005130.05842
finishing init0.058950.11737
starting postDispatch0.022440.13981
finishing postDispatch0.732910.87272
finish2.0E-50.87274