POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Kroměříž

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, státní podnik, správa toků, oblast povodí Moravy
Č. j.: LCR 957/007991/2018; ze dne 20. 12. 2018
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PM-38709/2018/5419; ze dne 12. 12. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Zlínského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: KUZL 10080/2019; ze dne 25. 03. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 04. 2023
offline verze 04. 04. 2023
digitalizovaná verze 04. 04. 2023
databáze POVIS 04. 04. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i