POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Kroměříž

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Zlínského kraje
Č. j.: ; ze dne 01. 03. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 11. 2018
offline verze 14. 11. 2018
digitalizovaná verze 14. 11. 2018
databáze POVIS 14. 11. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i