Srážkoměry - Kroměříž

Beňov

Srážkoměrná stanice provozovaná obcí Beňov je umístěna na stěně ve dvoře obecního úřadu. Varovné SMS jsou odesílány předsedovi a místopředsedovi povodňové komise obce Beňov.

Bořenovice

Srážkoměrná stanice se nachází v intravilánu obce Bořenovice na dvoře obecního úřadu (č. p. 36). Srážkoměr je umístěn na stojanu s betonovou základnou, je nevyhřívaný (měří pouze kapalné srážky) a automaticky odesílá data ve formě varovných SMS předsedovi a místopředsedovi PK.
Provozovatelem je obec Bořenovice.

Dřevohostice (ČHMÚ)

Automatická srážkoměrná stanice se nachází v nadmořské výšce 238 m na upravené zahradě rodinného domu č. p. 181 v městysi Dřevohostice. Provozovatelem stanice je ČHMÚ.

Holešov (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice je umístěna na jižním okraji města Holešov na ulici Tovární u objektu č. p. 1665 ve výšce 222 m n. m. Srážkoměr je ve správě ČHMÚ Brno.

Chvalčov

Automatický srážkoměr ve správě obce Chvalčov je umístěn v areálu sídla Polesí Chvalčov, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s. r. o. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr se záchytnou plochou 200 cm2

Ivanovice na Hané

Srážkoměrná stanice se nachází na ulici Husova v areálu u č. p. 45, v nadmořské výšce 245 m a spadá do povodí III. řádu - Haná a Morava v úseku od Hané po Dřevnici. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.

Klopotovice - DEMONTOVÁN

Srážkoměrná stanice se nachází na střeše budovy v areálu ČOV. Srážkoměr je nevyhřívaný a data přenáší pouze v období od března do listopadu. Provozovatelem srážkoměru je obec Klopotovice.

Kojetín (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází v západní části intravilánu města Kojetín v nadmořské výšce 203 m. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno. 

Kroměříž

Srážkoměr ve správě ČHMÚ se nachází v areálu Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s. r. o.

Lubná u Kroměříže

Srážkoměrná stanice je ve správě obce Lubná.

Měrovice nad Hanou

Srážkoměrná stanice se nachází v severní části intravilánu obce v zemědělském areálu u hráze rybníka. Provozovatelem srážkoměru je obec Měrovice nad Hanou.

Míškovice

Srážkoměrná stanice se nachází v centru obce Míškovice na budově obecního úřadu. Jedná se o vyhřívaný srážkoměr se záchytnou plochou 200 cm2.
Provozovatelem je obec Míškovice.

Pačlavice

Srážkoměrná stanice je umístěna na sloupu v Pačlavicích, při výjezdu z intravilánu obce směrem na Pornice (u domu č. p. 80). Jedná se o srážkoměr se záchytnou plochou 200 cm2, určený pro měření tekutých srážek využívající mechanismu "děleného překlápěcího člunku". Provozovatelem srážkoměru je obec Pačlavice.

Přerov - ČHMÚ

Srážkoměr je umístěn v areálu Zemědělské školy v Přerově blízko zemědělské plochy ve výšce 210 m n. m. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Přerov - hasičská zbrojnice

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše hasičské zbrojnice v ul. Šířava. Provozovatelem je město Přerov.

Rataje

Srážkoměrná stanice, jejímž provozovatelem je obec Rataje, je umístěná na střeše obecního úřadu.

Roštění

Srážkoměrná stanice se nachází v severní části intravilánu obce Roštění na střeše budovy sportovního centra. Srážkoměr je nevyhřívaný (měří pouze kapalné srážky) a automaticky odesílá data ve formě varovných SMS předsedovi PK.
Provozovatelem je obec Roštění.

Roštín

Srážkoměrná stanice ve správě obce Roštín je umístěna na střeše technologické budovy za obecním úřadem.

Tovačov

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše zdravotního střediska (objekt č. p. 175) v centrální části města. Provozovatelem srážkoměru je město Tovačov.

Troubky-Zdislavice

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice je umístěna na pozemku OÚ Troubky-Zdislavice. Nachází se ve výšce 267 m n. m.

VD Koryčany

Srážkoměrná stanice se nachází v areálu pod vodní nádrží Koryčany. Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p.

Věžky

Srážkoměrná stanice ve správě obce Věžky je umístěná na oploceném pozemku společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. Jedná se o srážkoměr se záchytnou plochou 200 cm2 určený pro měření tekutých srážek, který využívá mechanismu "děleného překlápěcího člunku".

Zborovice

Srážkoměrná stanice ve správě obce Zborovice je umístěna v obci Zborovice na zahradě za budovou obecního úřadu.

Zdounky

Srážkoměrná stanice, která je ve správě obce Zdounky, se nachází na střeše objektu u fotbalového hřiště.

Zlobice

Srážkoměrná stanice se nachází na obecním úřadě Zlobice, č.p. 77