POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Benešov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, s. p.
Č. j.: 53249/2013-460; ze dne 24. 10. 2013
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/002513/2013; ze dne 18. 07. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: 155 67/ 2013/KUSK ; ze dne 04. 11. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 23. 09. 2019
offline verze 23. 09. 2019
digitalizovaná verze 23. 09. 2019
databáze POVIS 23. 09. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000720.00072
starting _require0.003610.00434
end _require7.0E-50.0044
starting _initRouter1.0E-50.00441
finishing _initRouter0.053890.05831
starting init0.004670.06298
finishing init0.056620.1196
starting postDispatch0.022150.14175
finishing postDispatch0.739090.88084
finish2.0E-50.88086