Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území ORP Benešov a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Správním územím ORP Benešov protéká několik desítek vodních toků, přičemž z hlediska protipovodňové ochrany lze za nejdůležitější považovat Vltavu, Sázavu, Blanici, Chotýšanku, Benešovský potok, Konopišťský potok, Tloskovský potok, Janovický potok, Mastník a Křešický potok. Celá oblast spadá do působnosti Povodí Vltavy, státní podnik

Hydrologické charakteristiky hlavních vodních toků

  • Vltava (IDVT 10100001)

Je se 430 km nejdelší řeka v České republice. Pramení na Šumavě, protéká mimo jiné Českým Krumlovem, Českými Budějovicemi a Prahou a ústí zleva do Labe v Mělníku. Povodí Vltavy s přítoky Malší, Lužnicí, Otavou, Sázavou a Berounkou zaujímá jižní polovinu Čech a spolu s Labem, jehož přítokem Vltava je, vytváří říční systém, jenž odvodňuje Čechy téměř celé. Plocha povodí řeky je 28 090 km² (z toho 27 006,70 km² v Česku). Průměrný roční průtok na stanici VD Slapy činí 85,2 m3.s-1.
Povodní ohrožené obce: Krňany, Křečovice, Neveklov, Rabyně

Povodí Vltavy (zdroj: VÚV TGM)

  • Sázava (IDVT 10100005)

Odvodňuje část Českomoravské vrchoviny a severní oblast Středočeské pahorkatiny. Plocha povodí je 4350 km². Celková délka je 225 km. Pramení jako Stružný potok zhruba 1 km severozápadně od Šindelného vrchu v nadmořské výšce 757 m. Ten spolu s dalšími menšími potoky napájí rybník Velké Dářko. Od výtoku z Velkého Dářka je již říčka nazývána Sázavou. Mezi Žďárem nad Sázavou (říční kilometr 208) a Přibyslaví (ř. km 184) řeka protéká údolím s velkým spádem a peřejemi. Za Přibyslaví se údolí otvírá a řeka meandruje k Havlíčkovu Brodu (ř. km 163). Tento charakter má až pod město Světlá nad Sázavou (ř. km 144). Zde se údolí řeky svírá a tvoří nejkrásnější část - peřeje Stvořidla (od ř. km 139, délka cca 5 km). Po několika kilometrech řeka přechází do středního toku, který je mírný, s častými jezy a bez proudu. Charakter řeky se opět mění až pod Týncem nad Sázavou (ř. km 19) u Krhanic (ř. km 15). Tok se zařezává do hlubokého údolí se strmými stráněmi, kde se v kamenném řečišti vytváří četné peřeje. Po průtoku Pikovicemi (ř. km 3,5) se řeka opět uklidní a proud se ztrácí v hladině Vranské přehradní nádrže a vlévá se u Davle do Vltavy. Průměrný roční průtok na stanici Nespeky činí 23,4 m3.s-1.
Povodní ohrožené obce: Čerčany, Český Šternberk, Čtyřkoly, Divišov, Drahňovice, Hvězdonice, Chocerady, Krhanice, Krňany, Lešany, Lštění, Nespeky, Poříčí nad Sázavou, Přestavlky u Čerčan, Sázava, Týnec nad Sázavou.

Povodí Sázavy (zdroj: VÚV TGM)

  • Blanice (IDVT 10100045)

Označovaná též jako Vlašimská Blanice je řeka protékající převážně Středočeským krajem. Je to levostranný, celkově druhý největší přítok řeky Sázavy. Pramen řeky leží v nadmořské výšce 695 m na severním svahu vrchu Batkovy, asi 10 km severovýchodně od Tábora. Po celé své délce teče převážně severním směrem. Protéká Mladou Vožicí, Louňovicemi pod Blaníkem, Vlašimí a Libží, kde na svém 7,9 říčním kilometru přijímá zleva svůj největší přítok říčku Chotýšanku, která výrazně posiluje její tok. Vlévá se zleva do Sázavy na jejím 78,6 říčním kilometru u Soběšína v nadmořské výšce 304 m. Zhruba 2,5 km pod tímto soutokem se na levém břehu Sázavy vypíná hrad Český Šternberk. Její celková délka činí 66 km. Plocha povodí měří 543,7 km².
Povodní ohrožené obce: Český Šternberk, Divišov

Povodí Blanice (zdroj: VÚV TGM)

  • Chotýšanka (IDVT 10100120)

Je říčka v povodí Sázavy ústící zleva do Vlašimské Blanice u obce Libež, na říčním kilometru 7,9 v nadmořské výšce 305 m. Délka toku činí 37,1 km. Plocha povodí měří 125,1 km².Chotýšanka pramení východně od Votic v nadmořské výšce 615 m. Okolí této malé říčky směřující převážně severovýchodním směrem je ve větší míře lučnaté. Na horním toku je místy regulována. Na středním a dolním toku její úzké převážně štěrkovité koryto hodně meandruje. Údolí je sevřenější, svahy více zalesněné.
Povodní ohrožené obce: Bystřice, Chotýšany, Popovice, Postupice

  • Benešovský potok (IDVT 10100400)

Je levostranný přítok Sázavy. Pramení zhruba 4 kilometry východně od města Bystřice v okrese Benešov. Po celé své délce teče převážně severním směrem. Ústí zleva do Sázavy na jejím 32,3 říčním kilometru u Čerčan. Délka jeho toku je 17,2 km. Plocha povodí měří 80,7 km².
Povodní ohrožené obce: Benešov, Čerčany, Mrač, Poříčí nad Sázavou, Postupice, Soběhrdy, Struhařov

  • Konopišťský potok (IDVT 10100142)

Nazývaný na horním toku též Bystrá, nebo Bystřice je levostranný přítok řeky Sázavy, který do ní ústí v Poříčí nad Sázavou, na jejím 31,3 říčním kilometru. Délka toku činí 32,0 km. Plocha povodí měří 90,2 km². Konopišťský potok pramení jižně od Votic nedaleko osady Hostišov. Po celé své délce směřuje převážně severním směrem. Na jeho toku se nachází několik větších rybníků. Severně od Olbramovic je to Podhrázský rybník, u města Bystřice Splavský a Semovický rybník. U Benešova jsou to rybníky Jarkovický a Konopišťský rybník.
Povodní ohrožené obce: Benešov, Bystřice, Chlístov, Mrač, Poříčí nad Sázavou

  • Tloskovský potok (IDVT 10100545)

Je levostranný a celkově největší přítok Janovického potoka. Délka jeho toku činí 14,5 km. Plocha povodí měří 47,5 km². Potok pramení jihovýchodně od obce Stranný, která se nachází zhruba 3 km západně od Neveklova, v nadmořské výšce 425 m. Zprvu teče převážně severním směrem ke vsi Soběšovice, u které se obrací na východ. Níže po proudu, nedaleko Chrášťan, jej zprava posiluje jeho největší přítok Černíkovický potok. Od Chrášťan teče potok na severovýchod ke vsi Krusičany. Zde se vlévá zleva do Janovického potoka na jeho 3,7 říčním kilometru v nadmořské výšce 280 m.
Povodní ohrožené obce: Chrášťany, Neveklov, Stranný, Týnec nad Sázavou

  • Janovický potok (IDVT 10100191)

Je levostranný přítok řeky Sázavy, který do ní ústí v Týnci nad Sázavou na říčním kilometru 19,2 v nadmořské výšce 255 m. Délka toku je 26,3 km. Plocha povodí měří 159,2 km². Janovický potok pramení severozápadně od Votic, nedaleko Vrchotových Janovic, kterými protéká a pod nimiž napájí rybník Zrcadlo. Potok teče převážně severním směrem. Pod Zrcadlem následují další rybníky, které se nazývají: Kamenný, Manělovický, Libohošťský a Hůrecký. Pod obcí Václavice napájí rybníky Hamry, Jakub a Krčín. Dále po proudu na říčním kilometru 3,5 přijímá zleva svůj největší přítok Tloskovský potok.
Povodní ohrožené obce: Benešov, Bystřice, Maršovice, Neveklov, Tisem, Týnec nad Sázavou, Václavice

  • Mastník (IDVT 10100071)

Je pravostranný přítok Vltavy. Jeho celková délka činí 49,5 km. Plocha povodí měří 331,5 km². Mastník pramení zhruba 7 km jihovýchodně od města Sedlec-Prčice, u obce Střezimíř v nadmořské výšce 597,6 m. Teče převážně severozápadním směrem. Protéká okolo Heřmaniček; asi po 10 km toku napájí rybník Velký Mastník v nadmořské výšce 457 m. Níže teče skrze Sedlčany, kde přibírá Sedlecký potok, který s délkou 22,3 km je jeho nejdelším přítokem. Dále se směr jeho toku stáčí více k severu, protéká obcemi Osečany a Radíč. Potok se vlévá do Vltavy v nadmořské výšce 271 metrů.
Povodní ohrožené obce: Křečovice

  • Křešický potok (IDVT 1025621)

Pramení mezi obcemi Jezero a Bořeňovice v okrese Benešov v nadmořské výšce 485 m. Nedaleko vsi Malovidy se pak vlévá zleva do Sázavy na jejím 71,9 říčním kilometru v nadmořské výšce 298 m. Protéká poblíž řady obcí a vlévá se do něj několik menších a větších potoků. Délka jeho toku činí 18,2 km. Plocha povodí měří 56,0 km².
Povodní ohrožené obce: Čakov, Divišov, Drahňovice, Ostředek, Sázava, Struhařov, Teplýšovice, Xaverov