POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Šternberk

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/001569/2017; ze dne 04. 04. 2017
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM027069/2017-419/To; ze dne 15. 05. 2017
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 04490/922/45/2017; ze dne 27. 03. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Olomouckého kraje
Č. j.: KUOK21877/2015; ze dne 02. 03. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 05. 11. 2019
offline verze 05. 11. 2019
digitalizovaná verze 05. 11. 2019
databáze POVIS 05. 11. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i