Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie C Šternberk, Sitka

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Lužice, Sitka

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Horní Loděnice, Trusovický potok

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Ondrášov - Moravský Beroun, Bystřice

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Moravský Beroun, Čabová

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Štarnov, Aleš

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Svatoplukova - Moravský Beroun, Důlní potok