POVODŇOVÝ PLÁN obce Ostrov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-14252/2019/SP; ze dne 06. 11. 2019
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR954/003068/2019; ze dne 02. 08. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vlašim, Odbor životního prostředí
Č. j.: ZIP 63442/19-4130/2019 ZmJ; ze dne 02. 12. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 12. 2019
offline verze 09. 12. 2019
digitalizovaná verze 09. 12. 2019
databáze POVIS 09. 12. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000790.00079
starting _require0.00330.0041
end _require7.0E-50.00416
starting _initRouter1.0E-50.00417
finishing _initRouter0.050110.05428
starting init0.004930.05921
finishing init0.054180.11339
starting postDispatch0.020970.13436
finishing postDispatch0.833260.96763
finish2.0E-50.96765