POVODŇOVÝ PLÁN kraje Plzeňský

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze
offline verze
digitalizovaná verze
databáze POVIS
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.006170.00686
end _require9.0E-50.00696
starting _initRouter4.0E-50.00699
finishing _initRouter0.051840.05884
starting init0.004590.06343
finishing init0.060410.12384
starting postDispatch0.022420.14625
finishing postDispatch0.213030.35928
finish2.0E-50.3593