Srážkoměry - Plzeňský

Bdeněves

Srážkoměrná stanice se nachází v centru obce Bdeněves na střeše požární zbrojnice. Srážkoměr je vyhřívaný s celoročním provozem. Provozovatelem stanice je obec Bdeněves.

Borovno, Míšov

Automatizovaná srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ leží na katastru obce Míšov, v zahradě u č. p. 36.

Brnířov

Srážkoměrná stanice se nachází v jihovýchodní části intravilánu obce v oplocené části pozemku za budovou obecního úřadu. Stanice je nevyhřívaná a měří pouze kapalné srážky.
Majitelem a provozovatelem stanice je obec Brnířov.

Červené Poříčí

Automatická srážkoměrná stanice obce Červené Poříčí je umístěna na střeše budovy č. p. 97, vedle hasičské zbrojnice. Provozovatelem stanice je obec Červené Poříčí.

Dobříč

Srážkoměr je umístěn na střeše vrátnice zemědělského družstva Dobříč na parcele č. 138/1. Provozovatelem je obec Dobříč.

Dolany - Doubrava

Srážkoměrná stanice ve správě KÚ Plzeň se nachází na vrchu Doubrava v západní části katastru.

Dolany - Svrčovec

Srážkoměrná stanice ve správě obce Dolany je umístěna přímo v intravilánu části obce Svrčovec na střeše hasičské zbrojnice. Srážkoměr je umístěn tak, aby nic v okolí neovlivňovalo naměřené hodnoty.

Domažlice

Srážkoměr je umístěn při pravém břehu Zubřiny u mlýna Lonských. Stanici provozuje Povodí Vltavy, státní podnik.

Dýšina

Srážkoměr provozovaný obcí Dýšina, umístěný na chatce u golfového hřiště, u č. p. 136.

Heřmanova Huť

Srážkoměrná stanice se nachází na budově ZŠ a MŠ Heřmanova Huť. Provozovatelem stanice je Plzeňský kraj.

Horní Bělá

Srážkoměrná stanice je umístěna v centru obce na střeše budovy obecní knihovny č. p. 74. Měření srážkových úhrnů probíhá po 10 minutách.  Provozovatelem stanice je Krajský úřad Plzeňského kraje.

Hrádek

Automatická srážkoměrná stanice je umístěna v areálu ZŠ Hrádek, který je majetkem obce Hrádek. Srážkoměr je ve správě obce Kamenný Újezd. Srážkoměr je určen pro celoroční měření, protože zde dochází k záplavám i v zimním období.

Hrádek u Sušice

Srážkoměrná stanice je vybavena automatickým přenosem dat a nachází se na vodojemu u obce Hrádek u Sušice. Provozovatelem stanice je obec Hrádek.

Hrádek u Sušice - Čejkovy

Srážkoměrná stanice je vybavena automatickým přenosem dat a nachází se na hasičské zbrojnici v m. č. Čejkovy. Provozovatelem stanice je obec Hrádek u Sušice.

Hrádek u Sušice - Čermná

Srážkoměrná stanice je vybavena automatickým přenosem dat a nachází se na vodojemu v m. č. Čermná. Provozovatelem stanice je obec Hrádek u Sušice.

Chudenice (S_183)

Srážkoměrná stanice Chudenice (S_183) ve správě Krajského úřadu Plzeňského kraje. Srážkoměr je umístěn na Úřadu městyse Chudenice.

Kašperské Hory

Stanice se nachází v povodí III. řádu: Otava po Volyňku v nadmořské výšce 741 m v intravilánu města. Stanice je vybavena automatickým přenosem dat. Provozovatelem je ČHMÚ.

Kdyně

Srážkoměrná stanice se nachází v severozápadní části města Kdyně v areálu mateřské školy na ulici Dělnická.
Majitelem a provozovatelem stanice je Krajský úřad Plzeňského kraje.

Kozolupy

Srážkoměrná stanice se nachází v jižní části intravilánu obce Myslinka na sloupu osvětlení před domem č. p. 47. Srážkoměr je vyhřívaný s celoročním provozem. Provozovatelem stanice je obec Kozolupy.

Křenice

Srážkoměr je umístěn u č.p. 14 (obecní úřad) v obci Křenice. Provozovatelem stanice je Krajský úřad Plzeňského kraje.

Liblín

Srážkoměr ČHMÚ (pobočka Plzeň) se nachází při levém břehu Berounky u mostu silnice II. třídy č. 232.

Líté

Srážkoměrná stanice v obci Líté, v části Spankov je umístěna u budovy č. p. 5. Jedná se o automatický celoroční srážkoměr s dálkovým přenosem dat. Provozovatelem této stanice je obec Dolní Bělá. 

 

Merklín

Srážkoměr je umístěn na hasičské zbrojnici v ul. Družstevní. Provozovatelem stanice je Krajský úřad Plzeňského kraje.

Město Touškov

Srážkoměrná stanice se nachází v intravilánu města na střeše budovy ZŠ (č. p. 296) ve Městě Touškov. Provozovatelem stanice je Město Touškov.

Mezholezy

Srážkoměrná stanice je umístěna v severní části obce Mezholezy na objektu za budovou obecního úřadu. Majitelem a provozovatelem stanice je Krajský úřad Plzeňského kraje.

Mrákov

Srážkoměrná stanice Mrákov se nachází v areálu ZŠ Mrákov. Provozovatelem stanice je Krajský úřad Plzeňského kraje.

Nekmíř

Srážkoměrná stanice je umístěná v centru obce na střeše budovy obecního úřadu. Měření srážkových úhrnů probíhá každých 10 minut. Provozovatelem stanice je Krajský úřad Plzeňského kraje.

Nové Mitrovice

Srážkoměr je umístěn na střeše hasičské zbrojnice u č. p. 22 v obci Nové Mitrovice. Provozovatelem srážkoměru je obec Nové Mitrovice.

Nýřany

Srážkoměrná stanice je umístěna v centru města Nýřany na ulici Revoluční na domě č. p. 1250. Provozovatelem stanice je Krajský úřad Plzeň.

Petrovice u Sušice S_221

Srážkoměrná stanice se nachází v intravilánu obce Petrovice u Sušice u č. p. 68. Provozovatelem stanice je KÚ Plzeň.

Plasy

Srážkoměrná stanice obce Plasy je lokalizována u rybníka v centru obce. Provozovatelem stanice je Povodní Vltavy, státní podnik. 

Plzeň - Bolevec (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice je umístěna nad severním okrajem intravilánu Plzně v areálu arboreta Sofronka. Stanice se nachází ve výšce 331 m n. m.
Provozovatelem stanice je ČHMÚ Plzeň.

Plzeň - Mikulka

Srážkoměrná stanice je umístěna v areálu ČHMÚ Plzeň na ulici Mozartova v nadmořské výšce 360 m. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Plzeň.

Pocinovice

Srážkoměrná stanice se nachází v jihozápadní části obec Pocinovice na střeše hasičské zbrojnice.
Majitelem a provozovatelem stanice je Krajský úřad Plzeňského kraje.

Předslav

Srážkoměrná stanice ve správě Plzeňského kraje je umístěna v obci Předslav u č. p. 119.

Příkosice

Srážkoměr ve správě KÚ Plzeň leží na katastru obce Příkosice, v areálu Obecního úřadu, č. p. 128.

Rochlov

Srážkoměrná stanice se nachází v jižní části intravilánu obce na přidružené budově Mateřské školy Rochlov.
Provozovatelem stanice je obce Rochlov.

Rokycany

Srážkoměr provozovaný ČHMÚ Plzeň se nachází v intravilánu města Rokycany, na ulici Přemyslova u č. p. 316.

Spálené Poříčí

Srážkoměr provozuje KÚ Plzeň. Leží za městským úřadem, u č. p. 500.

Staňkov

Srážkoměrná stanice Staňkov je umístěná ve městě Staňkov, v blízkosti č.p. 358 u vodního toku Laškov. Provozovatelem stanice je ČHMÚ.

Švihov

Automatická srážkoměrná stanice města Švihov je umístěna v areálu technických služeb, poblíž kostela sv. Václava. Provozovatelem stanice města Švihov.

Terešov

Automatický srážkoměr ČHMÚ v obci Terešov

Tlučná

Srážkoměrná stanice je umístěna ve východní části intravilánu obce na budově ČOV Tlučná. Srážkoměr je vyhřívaný a přenáší data celoročně. Provozovatelem je obec Vejprnice.

Trnová

Srážkoměrná stanice se nachází v jihozápadní části intravilánu obce Trnová na střeše obecní dílny (budova č. p. 267). Srážkoměr je nevyhřívaný.  Majitelem a provozovatelem je obec Trnová.

Třemošná

Srážkoměr provozovaný Krajským úřadem Plzeňského kraje je umístěn na budově č. p. 111, která patří Hasičskému záchrannému sboru ČR.

VD Hracholusky

Srážkoměrná stanice se nachází v severní části obce Úlice zvané Hracholusky v blízkosti hráze VD Hracholusky. Srážkoměr je vyhřívaný s celoročním provozem. Provozovatelem stanice je Povodí Vltavy, Plzeň.

VD Jíno

Srážkoměrná stanice je umístěna na řece Úhlavě jižně od obce Jíno. Provozovatelem stanice je PVL Plzeň.

VD Klabava

Provozovatelem srážkoměrné stanice je Povodí Vltavy, státní podnik a nachází se na katastru obce Rokycany, pod hrází vodního díla Klabava.

Velhartice S_220

Srážkoměrná stanice se nachází u ZŠ Velhartice. Provozovatelem stanice je KÚ Plzeň.

Velké Hydčice

Srážkoměrná stanice obce Velké Hydčice se nachází v areálu Obecního úřadu Velké Hydčice.

Vlkonice

Srážkoměrná stanice se nachází na louce kombinované se zahradou bez dřevin s několika záhony za č. p. 10. Jedná se o volně přístupnou plochu bez oplocení i přes to, že se jedná o soukromý pozemek pozorovatele. Provozovatelem stanice je ČHMÚ České Budějovice.

Všepadly

Srážkoměr je umístěn na hasičské zbrojnici. Provozovatelem je Krajský úřad Plzeňského kraje.

Zbiroh, Švabín (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice ČHMÚ (pobočka Plzeň) se nachází na pozemku č. p. 31.

Železná Ruda - Hojsova Stráž