POVODŇOVÝ PLÁN obce Podhradí nad Dyjí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR952/001778/2018; ze dne 17. 04. 2018
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM17645/2018-419/Ju; ze dne 12. 04. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Znojmo, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUZN 42220/2018; ze dne 13. 07. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 07. 2018
offline verze 24. 07. 2018
digitalizovaná verze 24. 07. 2018
databáze POVIS 24. 07. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i