POVODŇOVÝ PLÁN obce Rozstání

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-35248/2019/5419; ze dne 05. 09. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Moravská Třebová, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUMT 31355/2019; ze dne 17. 10. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 09. 2019
offline verze 19. 09. 2019
digitalizovaná verze 19. 09. 2019
databáze POVIS 19. 09. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i