POVODŇOVÝ PLÁN města Ústí nad Orlicí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/17/13927; ze dne 03. 04. 2017
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR953/000776/2017; ze dne 17. 02. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Ústí nad Orlicí, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUUO/15296/2017/ŽP/Ku; ze dne 11. 05. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 06. 2018
offline verze 22. 06. 2018
digitalizovaná verze 22. 06. 2018
databáze POVIS 10. 05. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i