Srážkoměry - Ústí nad Orlicí

Orlické Podhůří-nefunkční

Automatický srážkoměr ve správě obce Orlické Podhůří. Umístěný na sloupu ve vsi Rviště.

Řetová

Automatická srážkoměrná stanice obce Řetová se nachází u č. p. 205.

Ústí nad Orlicí

Profesionální meteorologická stanice ČHMÚ umístěná na letišti v Ústí nad Orlicí. Nadmořská výška pozemku, na kterém se nachází, je 402 m n. m. Vedle srážek je zde měřena i teplota půdy, výpar vody, koncentrace SO2, NOX a polétavého prachu.