Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Podolí 1, 664 03 Podolí
Tel.: 544 247 636, 602 501 366
E-mail: obec@podoliubrna.cz
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Tel.: 533 304 750
E-mail: beranek@slapanice.cz
Žerotínovo nám. 449/1, 602 00 Brno
Tel.: 541 652 685
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra