Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Podolí a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Přímý výkon správy toku:
Provoz Brno, K Povodí 10, 617 00 Brno- Komárov

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,1 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Říčka (Zlatý potok)
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-096, 4-15-03-101
ID toku: 10100107 

 

Na správcovství Říčky (Zlatý potok) v ř. km. 33,042 - 38,526 se podílí Lesy České republiky, s. p.  (Jezuitská 13, Brno, 602 00).                                                     

Správce:

Ing. Roman Paclík, tel.: 702079159  email: paclik.ost52@lesycr.cz

 

Správce toku ostatní

 V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,1 km.

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-096
ID toku: 10206794

 

Správce toku se neurčuje

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,1 km.

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-096
ID toku: 10188053