Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Ratiboř 75, 756 21 Ratiboř
Tel.: 571 442 023
E-mail: obec@ratibor.cz
Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Tel.: 571 491 111, 571 491 504
Fax: 571 491 101
E-mail: starost@mestovsetin.cz
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 101/104, 577 043 355
Fax: 577 043 352
E-mail: jiri.cunek@kr-zlinsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.